Paslaugos

UAB „Verslo ir neįgaliųjų vystymo grupė“ teikia platų spektrą paslaugų neįgaliesiems, neįgaliųjų organizacijoms bei kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims:

  • mokymai, seminarai – standartiniai ir pagal individualų poreikį;
  • speciali organizacinė ir kompensacinė technika – parinkimas pagal poreikį, pristatymas, apmokymas, priežiūra ir taisymas;
  • speciali programinė įranga – parinkimas, diegimas, konfigūravimas, apmokymas dirbti;
  • Ergonominiai baldai – darbo vietos baldų, atitinkančių individualias žmogaus fizines savybes, projektavimas, gamyba, pristatymas;
  • aplinkos pritaikymas neįgaliesiems – informacinės, būsto ir kitos aplinkos pritaikymas neįgaliesiems;
  • Interneto svetainių kūrimas ir pritaikymas neįgaliesiems, IT specialistų apmokymas teisingai pateikti informaciją neįgaliesiems;
  • viešieji ryšiai – įstaigos ar įmonės įvaizdžio, reklamos strategijų kūrimas, renginių organizavimas, jų filmavimas bei pateikimas spaudoje;
  • konsultacijos – visais mūsų kompetenciją atitinkančiais klausimais.

Patikėkite savo uždavinius žmonėms, kurie geriausiai išmano savo darbą!